Fundacja Obrony Praw Człowieka 'Dura Lex, Sed Lex'

Kilka słów o Fundacji

 
Fundacja Obrony Praw Człowieka 'Dura Lex, Sed Lex' jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit.
Głównymi celami działania Fundacji jest obrona praw i wolności obywateli.

Obrona praw i wolności obywateli
Fundacja prowadzi sieć Poradni Prawnych, w których każda osoba może uzyskać darmową informację obywatelską w zakresie prawa, w różnych sprawach prywatnych (długi, kłopoty rodzinne, itd.) oraz informację, gdzie szukać konkretnej pomocy. 

W ciągu kilku miesięcy działania Fundacja pomogła rozwiązać problemy blisko setki rodzin oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Czytaj dalej...


Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat celów działania Fundacji i naszych planów zapraszamy do przeczytania Statutu. 

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

czynne w godzinach:

 • poniedziałek    10 - 18
 • wtorek             12 - 20
 • środa               12 - 20
 • czwartek           9 - 17
 • piątek               9 - 17
 • sobota             10 - 14

kontakt telefoniczny:

 • 733 785 340
 • 887 776 778
 • 603 085 016

W ramach prowadzonego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, pokrzywdzeni, świadkowie i ich najbliżsi mogą otrzymać pomoc prawną, psychologiczną, psychiatryczną, a także pomoc finansową w zakresie:

 • zakupu lub refundacji żywności, odzieży, bielizny, środków czystości i higieny osobistej,
 • dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, gaz, wodę, wywóz nieczystości,
 • finansowania kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego, 
 • finansowania kosztów wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim nad którym opiekę sprawujeŚrodki na wyżej wymienioną pomoc są współfinasowane z Funduszu Sprawiedliwości.
Alimenty

Fundacja świadczy pomoc w sprawach alimentacyjncyh.
Po zmianie przepisów dotyczących przyznawania 500+
korekty objęły osoby pozostające w nieformalnych związkach i rzekomo samotnie wychowujące dziecko. Po wprowadzeniu poprawek sprawdzane będzie to, czy samotny rodzic wystąpił o alimenty wobec drugiego. Jeśli okazałoby się, że tego nie zrobił, jego wniosek o 500 plus na pierwsze dziecko zostanie odrzucony. 
Ugoda alimentacyjna zawarta przed mediatorem jest dokumentem wiążącym strony ugody. Ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez Sąd ma moc wyroku sądowego.

Ośrodek Mediacji FOPC zapewnia fachową pomoc mediatora w przygotowaniu ugody i złożeniu wniosku o zatwierdzenia jej przez Sąd.
Zawarcie ugody mediacyjnej w znaczący sposób przyspiesza procedurę sądową. Do spisania ugody niezbędne są:
-dowody odobiste rodziców
-zupełny odpis aktu urodzenia dziecka(dzieci)

informacje można uzyskać pod nr tel. 733 785 340, 603 085 016, 887 776 778


Fundacja Obrony Praw Człowieka 'Dura Lex, Sed Lex' 
Powstaców Śląskich 3/101, 44-200 Rybnik

Nr rachunku: Bank Pekao SA 17 1240 2959 1111 0010 5331 0719
NIP: 6423185406; KRS: 0000477137; Nr ewid. Ministerstwa Sprawiedliwości: 20/13