Fundacja Obrony Praw Człowieka 'Dura Lex, Sed Lex'

'Dura Lex, Sed Lex' znaczy Twarde prawo, ale prawo.
Nie uciekaj przed kłopotami - przyjdź do nas
i porozmawiaj. Pomożemy Ci je rozwiązać.

Cele działania Poradni Prawnych

Fundacja Obrony Praw Człowieka 'Dura Lex, Sed Lex' statutowo jest zobowiązana do upowszechniania i obrony wolności praw człowieka oraz jego swobód. Naszym celem jest także podnoszenie świadomości prawnej i ekonomicznej polskiego społeczeństwa.

Urzeczywistnianiamy tę misję budowania społeczeństwa obywatelskiego i znającego podstawowe zasady prawa i ekonomii prowadząc między innymi Poradnie Prawne.
Ich celem jest budowanie świadomości prawnej uczestników obrotu gospodarczego, upowszechnianie i ochrona praw konsumentów oraz wsparcie w uzyskiwaniu dostępu do profesjonalnych usług prawnych przez osoby prywatne i przedsiębiorców.

Wolontariusze pracujący w Poradniach Prawnych to zazwyczaj prawnicy i ekonomiści lub psychologowie oraz pracownicy socjalni. Bezpłatnie służą swoją wiedzą i poradą w różnych sprawach (prawnych, długi, kłopoty rodzinne, itd.) oraz informacją, gdzie szukać konkretnej pomocy. 

 

Powiedz nam, gdzie możemy otworzyć Poradnię w Twojej okolicy
Sieć Poradni Prawnych jest stale rozwijana. Najczęściej zlokalizowane są przy parafiach (na razie w Rybniku

i okolicach), ale możesz zgłosić potrzebę powstania Poradni w Twoim mieście/ dzielnicy.  Wystarczy wypełnić krótki formularz. 

Najczęściej zadawane pytania

Czy mam prawo do bezpłatnej pomocy prawnej?
W zależności od natury problemu prawnego, służymy różnymi rodzajami pomocy. Pomagamy w pisaniu pism urzędowych i wypełnianiu dokumentów, objaśniamy także, do czego klient ma prawo w swojej sytuacji, jakiego rodzaju działania musi podjąć, aby osiągnąć swój cel. Pomagamy w dochodzeniu swoich praw.

Oferowana przez Fundację bezpłatna pomoc jest skierowana do osób niezamożnych, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej bez szkody dla siebie i rodziny, a pomoc adwokata lub radcy prawnego byłaby dla nich znacznym wydatkiem.

Co do zasady, porady prawne dla przedsiębiorstw i osób wykonujących działalność gospodarczą są płatne. Więcej szczegółów jest dostępnych pod nr tel. 733 785 340. 

Jakimi rodzajami spraw się zajmujemy?
Fundacja  zajmuje  się  pełnym  spektrum  zagadnień  prawnych
(w razie  wątpliwości  co  do zakresu sprawy prosimy o telefon - szczegóły w zakładce Kontakt. 

Działalność  Poradni    Prawnych  koordynowana jest  w ramach 
Kancelarii  Prawnej  Fundacji,  która składa się z pięciu Wydziałów:
 • Wydziału Cywilnego
 • Wydziału Gospodarczego
 • Wydziału Karnego
 • Wydziału Pracy i Ubezpieczeń
 • Wydziału Rodzinnego
W ramach każdego z tych Wydziałów postaramy się udzielić państwu pełnych wyczerpujących i fachowych porad co do nurtujących Was problemów a także oferujemy kompleksowy wachlarz usług prawnych - doradztwo prawne i szkolenia. Doradztwo prawne obejmuje nie tylko udzielanie porad prawnych, ale również stałą obsługę prawną prowadzoną przez Fundację jak i współpracujące z Fundacją Kancelarie Adwokackie i Radców Prawnych oraz reprezentację klientów przed sądami i organami administracji publicznej.

Gdzie można otrzymać pomoc prawną i co ze sobą zabrać na spotkanie w Poradni?
Pomoc prawna jest udzielana w czasie dyżurów Poradni Prawnych, których listę wraz z grafikiem dyżurów można znaleźć w zakładce Harmonogram Praco Poradni Prawnych.
Nasza Fundacja nie udziela porad telefonicznie, mailowo ani za pośrednictwem poczty. Jest to związane z dobrem naszych klientów. Udzielenie dobrej porady wymaga gruntownego poznania sprawy, z jaką przychodzi do nas klient, a to jest możliwe jedynie przy osobistym spotkaniu i rozmowie.
Na dyżur należy wziąć ze sobą wszystkie dokumenty ważne dla sprawy, z którą się przychodzi. Należy również przynieść kopie tych dokumentów. Jest to bardzo ważne, bo być może zajdzie potrzeba, że wolontariusz będzie musiał wziąć kopie dokumentów, aby skonsultować sprawę z zawodowym prawnikiem. Wolontariusz nie może zabrać oryginałów dokumentów, a część punktów porad nie jest wyposażona w kserokopiarki. Oczekiwanie, aż klient doniesie kopie swoich dokumentów zazwyczaj wydłuża rozwiązanie sprawy o kilka dni.

Jak  przygotować się do spotkania w Poradni Prawnej?
Przed spotkaniem w punkcie warto wypisać sobie wszystkie szczegóły sprawy, z którą się przychodzi. Będzie to pomocne w czasie opisywania problemu wolontariuszowi. Trzeba również przygotować sobie zawczasu listę pytań do wolontariusza, aby usprawnić przebieg spotkania. Prosimy o podanie wolontariuszowi wszystkich szczegółów sprawy prawnej, nawet jeśli mogłyby one być krępujące. Wolontariusz jest po to aby pomóc,
a nie aby oceniać. Rozumie sytuację i postara się zrobić wszystko, aby udzielić pomocy. Prosimy odpowiadać mu konkretnie i zgodnie z prawdą. Prosimy o jasne sformułowanie tego, czego oczekują Państwo od naszego wolontariusza.

Jak wygląda przebieg spotkania w Poradni?
Na początku wolontariusz wręczy Państwu do podpisania oświadczenie o tym, że:
 • pomoc adwokata lub radcy prawnego jest dla mnie znacznym wydatkiem,
 • mojej sprawy nie prowadzi adwokat ani radca prawny,
 • przyjmuję do wiadomości, że sprawę będzie prowadził wolontariusz,
 • przyjmuję do wiadomości, że wolontariusz nie może reprezentować Państwa przed sądem,
 • przyjmuję do wiadomości, że odpowiedzialność odszkodowawcza wolontariuszy, Poradni, jej pracowników i współpracowników jest wyłączona, z wyjątkiem wyrządzenia szkody z winy umyślnej,
 • przyjmuję do wiadomości, że ani wolontariusz, ani inne osoby działające w Poradni nie mogą odmówić zeznań co do faktów, o których dowiedziały się w toku prowadzenia sprawy,
 • przyjmuję do wiadomości, że wolontariusz pełniący dyżur w Poradni Prawnej nie może sporządzać pism procesowych ani odpowiedzi na takie pisma,
 • przyjmuję do wiadomości że wnioski, pisma procesowe, odpowiedzi na takie pisma oraz inne opracowania mogą wiązać się z koniecznością opłaty za ich przygotowanie,
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację 

Proszę pamiętać o tym, że odpowiedź negatywna na którykolwiek z tych punktów jest równoznaczna z rezygnacją z naszej pomocy. Następnie zostanie wypełniony kwestionariusz osobowy. W następnej kolejności zostanie przeprowadzona rozmowa, w czasie której wolontariusz będzie się starał zebrać jak najwięcej informacji o sprawie, z którą Państwo przychodzą. Pod koniec wizyty wolontariusz przygotuje poradę lub (jeśli jest konieczne jeszcze jedno spotkanie) bieżące wskazówki i wyznaczy datę i miejsce kolejnego spotkania. W czasie wizyty kończącej sprawę otrzymują Państwo poradę oraz wszelkie niezbędne wyjaśnienia.

Pamiętaj:
 • jeżeli nie wiesz jaki organ państwa lub samorządu powinien zająć się Twoją sprawą,
 • jeżeli nie wiesz jakie prawa Ci przysługują i jak możesz je wyegzekwować,
 • znalazłeś się w trudnej sytuacji na skutek działania twoich wierzycieli lub organów państwa, samorządu lub innych,
 • bank lub urząd przysłał Ci niezrozumiałe pismo,
 • umowa, którą chcesz zawrzeć jest napisana skomplikowanym prawnym językiem i nie wiesz czy Twoje interesy są w niej należycie zabezpieczone
Przyjdź do Poradni lub Kancelarii Fundacji: wyjaśnimy Twoje wątpliwości, odpowiemy na pytania, pomożemy rozwiązać problem.
Fundacja Obrony Praw Człowieka 'Dura Lex, Sed Lex' 
Powstaców Śląskich 3/101, 44-200 Rybnik

Nr rachunku: Bank Pekao SA 17 1240 2959 1111 0010 5331 0719
NIP: 6423185406; KRS: 0000477137; Nr ewid. Ministerstwa Sprawiedliwości: 20/13