Fundacja Obrony Praw Człowieka 'Dura Lex, Sed Lex'

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

czynne w godzinach:
  • poniedziałek 10 - 18
  • wtorek 12 - 20
  • środa 12 - 20
  • czwartek 9 - 17
  • piątek 9 - 17
  • sobota 10 - 14
kontakt telefoniczny: 733 785 340, 887 776 778, 603 085 016

W ramach prowadzonego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, pokrzywdzeni, świadkowie i ich najbliżsi mogą otrzymać pomoc prawną, psychologiczną, psychiatryczną, a także pomoc finansową w zakresie:
  • zakupu lub refundacji żywności, odzieży, bielizny, środków czystości i higieny osobistej,
  • dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, gaz, wodę, wywóz nieczystości,
  • finansowania kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego,
  • finansowania kosztów wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym opiekę sprawuje.
Wyzej wymieniona pomoc jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości.

Fundacja Obrony Praw Człowieka 'Dura Lex, Sed Lex' 
Powstaców Śląskich 3/101, 44-200 Rybnik

Nr rachunku: Bank Pekao SA 17 1240 2959 1111 0010 5331 0719
NIP: 6423185406; KRS: 0000477137; Nr ewid. Ministerstwa Sprawiedliwości: 20/13